in

İBB’den Kuruçeşme’deki otel inşaatıyla ilgili yorumlama

İBB'den Kuruçeşme'deki otel inşaatıyla ilgili yorumlama
İBB'den Kuruçeşme'deki otel inşaatıyla ilgili yorumlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada Kuruçeşme’deki otel inşaatıyla ilgili “Koruma Başvuru ve Denetleme Müdürlüğünün (KUDEB) 20.08.2019 tarihli ve müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazıları ile tonozlu mekanlar ve arasındaki nitelikli kargir duvarların tasdikli projesine uygun olduğu hususunda Koruma Alan Kurulu’na bilgi verilmiştir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

“Beşiktaş, Kuruçeşme, 1708 (e.1343) ada, 234 parsel 28.06.1988 tarihli 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Tatbik İmar Tadilat Planında ‘Turizm Konaklama Alanında’ kalmaktadır.  Söz konusu parselde Yeni Yapı + Restorasyon tadilat projeleri İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Alan Kurulunca ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca onaylanarak 27.02.2017 tarih, 10 sayılı Yeni Inşa + Restorasyon Tadilat Inşa Ruhsatı düzenlenmiştir. 23.05.2019 tarih, 4905 sayılı Komite Kararı ile ‘tonozlu mekanlar arasındaki kaliteli kargir duvarlara yapılan müdahalelerle ilgili olarak ilgili belediyesince zorunlu tespitler yapılıncaya değin inşai faaliyetlerin durdurulmasına’ karar verilmiştir.

Müdürlüğümüzün 04.07.2019 tarihli yazısı ile 23.05.2019 tarihli Kurul Kararına istinaden yeniden Komite kararı verilinceye değin inşai faaliyetleri durdurulması hususunda ilgilisine yazı yazılmıştır. Koruma Başvuru Formu ve Yoklama Müdürlüğünün (KUDEB) 20.08.2019 tarihli ve Müdürlüğümüzün 28.08.2019 tarihli yazıları ile tonozlu mekanlar ve arasındaki nitelikli kargir duvarların tasdikli projesine yerinde olduğu hususunda Koruma Alan Kurulu’na veri verilmiştir.”

Written by sienceal

Comments

Bir Cevap Yazın

Loading…

NATO: Türkiye terörle mücadelede çok kayda değer bir müttefik

NATO: Türkiye terörle mücadelede çok kayda değer bir müttefik

ABD basınında Bolton’un görevden alınmasıyla ilgili çeşitli iddialar yer aldı

ABD basınında Bolton’un görevden alınmasıyla ilgili çeşitli iddialar yer aldı